Kinezyterapia

Oznacza wykorzystanie ruchu w celach leczniczych. Jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym. Ćwiczenia muszą być indywidualne dobrane, dawkowane i poprawnie wykonywane. Konieczne jest nawiązanie ścisłej współpracy między terapeutą a pacjentem.

W celu szybszego usprawnienia pacjenta powstał szereg metod kinezyterapeutycznych, które posiadają samodzielny sposób podejścia do problemu postępowania leczniczego, zawierają adekwatne do stanu pacjenta techniki diagnostyczne i odpowiednio szeroki zasób ćwiczeń i działań leczniczych.

W swojej pracy z pacjentem wykorzystuję następujące metody terapeutyczne: PNF, McKenzie, NDT Bobath, Kinesiotaping